Gå til hovedindhold

Autisme

er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved udfordringer med socialt samspil, kommunikation samt repetitiv og stereotyp adfærd. Autisme kan komme til udtryk på mange forskellige måder og i forskellige grader, og griber ind i personens daglige livsførsel. 

I starten af 2022 overgik Danmark til WHO’s nye version af diagnosemanualen, ICD-11. I den forbindelse ændredes diagnosekriterierne, således at der fremadrettet ligger to frem for tre kriterier til grund for en autismediagnose.

De nye diagnosekriterier er:

  • Vanskeligheder med interaktion og social kommunikation
  • Begrænsede interesser og repetitiv adfærd

I den tidligere diagnosemanual, ICD-10, var der flere forskellige autismediagnoser så som Infantil autisme, Atypisk autisme, Aspergers syndrom, Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden (GUA) samt Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret (GUA). Disse autismediagnoser vil med indførelsen af ICD-11 udgå. Autisme bliver fremover betegnet som Autismespektrumforstyrrelse (ASF) med en grad af autisme frem for en specifik autismediagnose.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse af biologisk karakter og kan være medfødt. Skønt der er bred enighed om, at autisme forårsages af biologiske defekter kan tilstanden ikke henføres til påviselige biokemiske abnormiteter, kromosomafvigelser eller hjernemæssige læsioner.

Autismediagnosen vil ofte ses i kombination med andre funktionsnedsættelser. Det være sig depression, angst, epilepsi, ADHD og intellektuel funktionsnedsættelse (tidligere betegnet mental retardering). Derudover vil mange personer med autisme i perioder udvise selvskadende eller udadreagerende adfærd. Desuden ses der ofte perceptions- og sansemotoriske forstyrrelser.

Alle disse adfærdsmønstre og udtryk kræver en målrettet pædagogisk viden og tilgang, så det enkelte menneske med autisme får den bedste mulighed for at leve et så rigt liv som muligt.