Gå til hovedindhold

Lovgrundlag

Boligform og dagbeskæftigelse

Boafdelingerne
Boafdelingerne på Autismecenter Midtjylland har forskellige boligformer, idet der er boliger efter Servicelovens §108 samt Almenboliglovens § 105, samt en enkelt bolig efter Servicelovens § 107. Derved er der boliger til længerevarende ophold, almen ældrebolig/-handicapvenlige boliger, samt en enkelt bolig til et midlertidigt ophold.

Almenboliglovens § 105 omfatter almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig. Boformen er kendetegnet ved, at det er muligt, at få omfattende støtte efter Servicelovens §§ 83-85.

Servicelovens § 83: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice.

Servicelovens § 85: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”.

Servicelovens § 107: ”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det”.

Servicelovens § 108: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis”.

Aktivitetscentene
Aktivitetscentret på Hagelskærvej er et aktivitets- og samværstilbud for både interne og eksterne borgere oprettet efter Servicelovens § 104. Ligeledes er der et aktivitetscenter på Fasanvej, dog kun for borgere bosiddende på Fasanvej.

Servicelovens § 104: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene”.