Gå til hovedindhold

Opfølgningsmøder

Afholdes kontinuerligt

I mødet deltager borgernes kontaktperson(er), eventuelt borgers forældre/værge, repræsentant for borgers dagtilbud, eventuelt borgeren selv, samt repræsentanter fra handlekommune.