Gå til hovedindhold

Afdeling Fasanvej

er et højtspecialiseret socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med autisme spektrum forstyrrelser.

Borgergruppen er defineret som svagt til moderat fungerende voksne mennesker med autisme.

Bo- og Aktivitetstilbuddets opgave defineres som "at danne grundlag for udvikling af en tryg her og nu tilværelse, som skal blive så rig for den enkelte som muligt".

Borgergruppen kendetegnes ved deres vedvarende behov for specialpædagogisk støtte i alle livets gøremål.

Derfor bygger dagligdagen på genkendelighed, forudsigelighed og struktur. Dette opnås gennem en forud tilrettelagt pædagogisk indsats.

Fakta
Bøge-/Åbo er en boafdeling med 8 lejligheder. Afdelingen er delt i to mindre enheder, Bøgebo og Åbo, således at der bor 4 borgere på hver afdeling. De 8 lejligheder indeholder ét værelse samt eget badeværelse, mens to af lejlighederne har to værelser samt eget badeværelse. Derudover er der én fællesstue og ét køkken på henholdsvis Bøgebo og Åbo.

Derudover er der flere fællesfaciliteter såsom sanserum, wellnessrum samt sansehave. Ligeledes er der mulighed for at benytte Fasanvejs busser og biler.

Borgere
På Bøge-/Åbo bor der 8 borgere. De fleste borgere på Bøge-Åbo er svært mentalt retarderet, mens enkelte af borgerne er let til middel svært retarderet.

Borgerne har en individuelt struktureret hverdag og der bruges forskellige visuelle og kommunikative metoder for at gøre hverdagen forudsigelig for borgerne.

Langt de fleste af borgerne deltager i det interne aktivitets- og samværstilbud, mens en enkelt borger er i eksternt aktivitets- og samværstilbud.

Personale
På Bøge-/Åbo har vi primært pædagoger ansat, men der er også ansat social- og sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter. Derudover er der et antal fasttilknyttede vikarer.

Personaledækning
Bøge-/Åbo har personaledækning kl. 7.00-23.00.
Fra kl. 23.00 – 7.00 er der to vågne nattevagter, fælles med de øvrige boafdelinger.

Fakta
Kastanjebo er et enkeltmandsprojekt og der er således kun én lejlighed bestående af to værelser samt ét badeværelse. På afdelingen er der ligeledes ét ekstra lokale til stillesiddende aktiviteter.

Derudover er der flere fællesfaciliteter såsom sanserum, wellnessrum samt sansehave. Ligeledes er der mulighed for at benytte Fasanvejs busser og biler.

Borgere
Kastanjebo er et enkeltmandsprojekt, hvorfor der kun bor én borger på afdelingen. Borgeren er tilknyttet et internt aktivitets- og samværstilbud.

Personale
På Kastanjebo har vi primært pædagoger ansat. Derudover er der en fasttilknyttet vikar.

Personaledækning
Kastanjebo har personaledækning kl. 7.30 – 21.30.
Fra kl. 23.00 -7.00 er der to vågne nattevagter, fælles med de øvrige boafdelinger.
I tidsrummet fra kl. 7.00 – 7.30 samt fra kl. 21.30 – 23.00 er der personaledækning fra anden afdeling.

Fakta
Skovbo er en boafdeling med 6 lejligheder. Afdelingen er delt i tre mindre enheder, således at hver enkelt borger kan tilgodeses bedst muligt. Alle lejlighederne indeholder to værelser, ét lille the-køkken samt eget badeværelse. Derudover er der tre fællesstuer og ét køkken på Skovbo.

Derudover er der flere fællesfaciliteter så som sanserum, wellnessrum samt sansehave. Ligeledes er der mulighed for at benytte Fasanvejs busser og biler.

Borgere
På Skovbo bor der 6 borgere. Borgerne på Skovbo er middel svært til svært mentalt retarderet.

Borgerne har en individuelt struktureret hverdag og der bruges forskellige visuelle og kommunikative metoder for at gøre hverdagen forudsigelig og genkendelig for borgerne.

Flere af borgerne deltager i det interne aktivitets- og samværstilbud, mens nogle af borgerne er tilknyttet et eksternt aktivitets- og samværstilbud.

Personale
På Skovbo har vi primært  pædagoger ansat, men der er også ansat enkelte social- og sundhedsassistenter. Derudover er der et antal fasttilknyttede vikarer.

Personaledækning
Skovbo har personaledækning kl. 7.00-23.00.
Fra kl. 23.00 – 7.00 er der to vågne nattevagter, fælles med de øvrige boafdelinger.