Gå til hovedindhold

Afdeling Hagelskærvej

er et højtspecialiseret socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med autisme spektrum forstyrrelser.

Borgergruppen er defineret som svagt til moderat fungerende voksne mennesker med autisme.

Bo- og Aktivitetstilbuddets opgave defineres som "at danne grundlag for udvikling af en tryg her og nu tilværelse, som skal blive så rig for den enkelte som muligt".

Borgergruppen kendetegnes ved deres vedvarende behov for specialpædagogisk støtte i alle livets gøremål.

Derfor bygger dagligdagen på genkendelighed, forudsigelighed og struktur. Dette opnås gennem en forud tilrettelagt pædagogisk indsats.

Fakta
Pilegården består af 7 lejligheder med tekøkken og toilet/bad, ét stort fælles spisekøkken, 2 mindre fællesstuer, ét stort badeværelse med kar, depotrum og kontor.

Pilegården har en hyggelig have, der er delt op i rum, med bl.a. bærbuske, krydderier, duftende blomster, rosenbuer og flisegange der også er gode at køre mooncar på. 

Derudover råder vi over fællesfaciliteter, såsom gymnastiksal, snoezelrum, minibio, fitness og bålhytte. Ligeledes er der mulighed for at benytte afdeling Hagelskærvejs busser og biler.

Borgere
På afdelingen bor 7 svagt fungerende borgere. Nogle af borgerne har lidt sprog, resten er sprogløse.
Alle er afhængige af deres individuelt tilpassede kommunikationssystem, der er bygget op omkring piktogrammer, fotogrammer eller konkreter.

Borgerne har behov for en forudsigelig og genkendelig tilrettelagt hverdag, ligesom dagligdagens aktiviteter skal være tilrettelagt i en forudsigelig struktur.

Alle har behov for støtte i alle hverdagens gøremål.

I hverdagen deltager borgerne i faste fritidsaktiviteter såsom bowling, massage, fodpleje, sang, ridning, cykelture, gåture. Aktiviteterne er tilrettelagt ud fra hvad den enkelt formår.

På Pilegården deltager borgerne i tilberedningen af maden ud fra deres kompetencer og lyst. De borgere der ønsker det, spiser i fælleskøkkenet eller den tilstødende stue, andre spiser i deres lejlighed. Dette giver en ro, som alle har glæde af.

Personale
På Pilegården er vi primært pædagoger ansat samt én rengøringsassistent. Derudover er en fast vikar-stab tilknyttet.

Personaledækning
Pilegården har personaledækning fra 07.00-23.00. 
Fra 23.00 til 07.00 er der én vågen nattevagt, der dækker alle 4 huse.

Fakta
Birkebo består af 8 lejligheder med eget the-køkken samt toilet/bad, ét personalerum, ét fælleskøkken, 3 mindre opholdsstuer, ét fælles badekar, vaskerum og ét kontor. Den ene af de 8 lejligheder er afskærmet fra de øvrige som en selvstændig enhed, hvor der arbejdes 1:1.

Derudover råder vi over fællesfaciliteter, såsom gymnastiksal, snoezelrum, minibio, fitness og bålhytte. Ligeledes er der mulighed for at benytte afdeling Hagelskærvejs busser og biler.

Borgere
På afdelingen bor 8 moderat fungerende borgere.

Hver borger har et individuelt fastlagt aktivitetsskema, der tager udgangspunkt i vedkommendes funktionsniveau, dagsform og aktuelle sindstilstand.
Med udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker til aktiviteter imødekommes dette, i det omfang det er praktisk muligt.

Alle borgere har individuelle støttesystemer. På gangen har vi infoskærme, hvorpå det fremgår hvilket personale, der er på arbejde den pågældende dag.

I forhold til borgerne uden verbalt sprog, er deres mulighed for indflydelse mere indirekte. Blandt andet bruger vi billeder, konkreter og tolkning af deres specielle udtryk. Vi tilbyder forskellige aktiviteter, iagttager borgeren og drøfter med samarbejdsparterne og pårørende, hvilke ønsker og meninger borgeren kan have om sin dagligdag.

Personale
På Birkebo er vi primært pædagoger ansat. Derudover er en fast vikar-stab tilknyttet.

Personaledækning
Birkebo har personaledækning fra 07.00-23.00. 
Fra 23.00 til 07.00 er der én vågen nattevagt, der dækker alle 4 huse.

Fakta
På Fyrretoppen har vi 8 lejligheder. Lejlighederne indeholder stue, soveværelse, te-køkken og badeværelse. Derudover har vi 3 fællesstuer, fælleskøkken, vaskerum, badeværelse med badekar, depoter og kontor.

Derudover råder vi over fællesfaciliteter, såsom gymnastiksal, snoezelrum, minibio, fitness og bålhytte. Ligeledes er der mulighed for at benytte afdeling Hagelskærvejs busser og biler.

Borgere
På afdelingen bor 8 moderat fungerende borgere.

Borgerne har individuelle aftaler og planer, der er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau.

De fleste af vores borgere går på Aktivitetscentret på afdeling Hagelskærvej i hverdagene.

Personale
På Fyrretoppen er vi primært socialpædagoger. Derudover er en fast vikar-stab tilknyttet.

Personaledækning
Fyrretoppen har personaledækning fra 07.00-23.00. 
Fra 23.00 til 07.00 er der én vågen nattevagt, der dækker alle 4 huse.

Fakta
Egely består af to bofællesskaber og én flytbar bolig: Ådalen og Brinken på Egely, samt Skovly som har sit eget hus. Bofællesskaberne har hver plads til 3 borgere. Bofællesskaberne ligger i samme bygning. Skovly ligger i en flytbar bolig for sig selv med plads til én borger.

I hvert bofællesskab er der stue, baggang, badeværelse med badekar og depot. I det ene af bofællesskaberne er der et vaskerum. I det andet er der et sundhedsrum og i denne afdeling ligger også personalefaciliteterne, der består af en lejlighed, svarende til beboernes.

Den flytbare bolig består af køkken, badeværelse, soveværelse samt integreret stue og spisestue.

Derudover råder vi over fællesfaciliteter, såsom gymnastiksal, snoezelrum, minibio, fitness og bålhytte. Ligeledes er der mulighed for at benytte afdeling Hagelskærvejs busser og biler.

Borgere
På Egely ser vi borgerne som 7 enkeltpersoner.

Borgerne har individuelle aftaler og planer der er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau.

Borgerne får den fornødne hjælp og støtte, så de selvstændigt eller i samarbejde med personalet, kan klare den personlige hygiejne og de daglige gøremål.

Personale
På Egely er vi primært pædagoger ansat, samt én rengøringsassistent. Derudover er en fast vikar-stab tilknyttet.


Personaledækning
Egely har personaledækning i tidsrummet 07.00 - 23.00.
I weekender 09.00 - 23.00 på Egely og fra 7-21.30 på Skovly.
Fra 23.00 til 07.00 er der én vågen nattevagt, der dækker alle 4 huse.

Fakta
På Aktivitetscentret tilbyder vi en bred vifte af tilbud om samvær, aktiviteter, læring og beskæftigelse tilpasset den enkelte borgers behov og ressourcer. Indhold og niveau af aktivitet og beskæftigelse tilrettelægges individuelt, for at støtte den enkelte borgers velbefindende, færdigheder og selvstændighed. På aktivitetscentret arbejder vi ud fra en anerkendende og systemisk tankegang med fundament i KRAP og neuropædagogik. Vi bruger CURA til at dokumentere pædagogisk praksis og dermed sikre borgernes læring og trivsel.

Aktivitetscentret består af 5 teams med 5-6 borgere i hver, samt 3 enkeltmandsprojekter hvor borgerne er skærmet.

Video: Dagligdagen på aktivitetscentret

Borgere
På aktivitetscentret er der 28 borgere. Borgergruppen er defineret som svagt til moderat fungerende voksne mennesker med autismespektrum forstyrrelser.

Personale
På aktivitetscentret har vi pædagoger og omsorgsassistenter ansat. Derudover er en fast vikarstab tilknyttet.

Personaledækning
Aktivitetscentret har personaledækning mandag-fredag kl. 07.30-15