Gå til hovedindhold

Værdigrundlag

På Autismecenter Midtjylland har vi beskrevet vores værdigrundlag. Vores intention hermed er, at bruge værdigrundlaget, til at samstemme vores organisation og støtte op omkring fælles fortolkninger og forståelser her for.

Mening, Trivsel og Udvikling

I det pædagogiske arbejde skaber vi genkendelighed og forudsigelighed for den enkelte borger, som herigennem får optimale rammer for beskæftigelse, læring og samvær. Vi tilbyder meningsfyldte aktiviteter og beskæftigelse, som er med til at skabe livskvalitet og trivsel for den enkelte borger. På Autismecenter Midtjylland arbejder vi anerkendende med fundament i KRAP og neuropædagogik med fokus på de erfaringer og ressourcer den enkelte borger har. De pædagogiske metoder og værktøjer afspejles i den pædagogiske indsats, som tilrettelægges i den daglige praksis i samspil med borgeren.