Gå til hovedindhold

Pårørende

Pårørende og netværk kan i mange tilfælde være nøglen til, at få borgerens liv til at fortsætte på en god måde efter indflytning på Autismecenter Midtjylland. Det er vores holdning at de positive relationer pårørende og borger havde før indflytningen, skal søges bevaret.

Derfor vægter vi, at:

Pårørendesamarbejdet omkring den enkelte borger prioriteres i borgerens interesse og til dennes bedste.

Pårørende indbydes til deltagelse i det formaliserede samarbejde i form at statusmødet.

Pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, det er dog hensigtsmæssigt at ringe og aftale i forvejen.

Pårørende inviteres til at deltage ved sociale arrangementer.